Ryszard i Tomasz Kołomańscy

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

a

Stanowisko: Ventanillas de Otuzco
departament Cajamarca, Peru

Badania w Ventanillas de Otuzco, departament Cajamarca, Peru. Stanowisko znajdujące się w pobliżu miasta Cajamarca, jest to zespół skalny ze znajdującymi się w nim grobami niszowymi, używany od przełomu er do poł. XVI w.

dr Tomasz Kołomański