Ryszard i Tomasz Kołomańscy

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

a

stanowisko: Quarto del Rescate
departament Cajamarca, Peru

Badania w Quarto del Rescate, departament Cajamarca, Peru. Stanowisko znajdujące się w centrum miasta Cajamarca w górach północnego Peru, jest to pomieszczenie, w którym więziono Atahualpe – ostatniego władce Imperium Inkaskiego.

dr Tomasz Kołomański