Ryszard i Tomasz Kołomańscy

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

a

Stanowisko: Mauca Molino
departament Arequipa, Peru

Badania na stanowisku Mauca Molino, departament Arequipa, Peru. Prace realizowane były w ramach Proyecto Condesuyos.

Podczas wykopalisk na tym wielokulturowym stanowisku odkryto pozostałości kamiennego grobowca o formie prostokątnej skrzyni kamiennej. W trakcie eksploracji znaleziono naczynie pełniące rolę ofiary zakładzinowej. Z uwagi na układ stylistyczny, jak i kolorystykę, należy przyjąć, iż mamy tutaj do czynienia z wyrobem wykonanym w stylistyce Coscopa (Q’oscqopa), tak więc stylu ceramicznego typowego dla  obszaru południowych krańców Peru, powstałego prawdopodobnie w wyniku fuzji elementów stylistycznych Wari z wcześniejszym podłożem kulturowym istniejącym na południowych krańcach Peru.

dr Tomasz Kołomański