Ryszard i Tomasz Kołomańscy

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

a

Stanowisko: El Pino
departament Arequipa, Peru

Prace wykopaliskowe na stanowisku El Pino prowadzone były w ramach Projektu Tambo. Stanowisko El Pino jest rozległym cmentarzyskiem kultury chiribaya użytkowanym pomiędzy XIII a XV w n.e. Były to pierwsze wykopaliska na stanowisku tej kultury w dolinie Tambo. Badania te miały przełomowe znaczenie dla poznania społeczności kultury chiribaya zamieszkujących ten rejon. Zaowocowały odkryciem ponad pięćdziesięciu grobów zawierających zmumifikowane szczątki ludzkie i bezcenne, niezwykle bogate i doskonale zachowane wyposażenie grobowe. W trakcie prac zinwentaryzowano m.in. polichromowane naczynia ceramiczne, wielobarwne tkaniny, harpuny z kwarcowymi ostrzami, przyrządy tkackie, naszyjniki z kościanych paciorków, miniatury łodzi. Dzięki powyższym badaniom pierwszy raz w historii mogliśmy przyjrzeć się dokładnie społeczności chiribaya z doliny Tambo. Poznaliśmy obowiązujący w tym rejonie obrządek pogrzebowy. Dzięki analizom elementów wyposażenia grobowego zdefiniowaliśmy dominujące zajęcia grzebanej na cmentarzysku El Pino ludności oraz poznaliśmy kierunki kontaktów handlowych. Kilkadziesiąt zmumifikowanych szczątków ludzkich pozwoliło wskazać choroby trapiące badaną ludność, a intencjonalnie zniekształcone czaszki określić techniki tych deformacji. Dr Tomasz Kołomański kierował badaniami wykopaliskowymi oraz pracami gabinetowymi przy opracowywaniu niezwykle bogatego pozyskanego materiału zabytkowego.

Jeśli jesteś zainteresowany badaniami na stanowisku El Pino sięgnij do książki oraz zobacz artykuły:

dr Tomasz Kołomański