Ryszard i Tomasz Kołomańscy

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

a

Stanowisko: Chankillo
departament Ancash, Peru

Badania na stanowisku Chankillo, departament Ancash, Peru. Stanowisko znajdujące się na środkowym wybrzeżu Peru, jest to kompleks ceremonialny funkcjonujący w 1. tysiącleciu przed Chrystusem.

dr Tomasz Kołomański