Ryszard i Tomasz Kołomańscy

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

a

Prowincja Santa Elena
Ekwador

Prospekcja terenowa na terenie Prowincji Santa Elena, Ekwador