Ryszard i Tomasz Kołomańscy

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

a

MAPA REALIZACJI

Zapewniliśmy obsługę archeologiczną w trakcie ponad 800 inwestycji na terenie całego kraju

Zapewniliśmy obsługę archeologiczną
w trakcie ponad 800 inwestycji na terenie całego kraju

Obsługiwaliśmy inwestycje związane z:

 • budową lub modernizacją autostrad, obwodnic miejskich i innych dróg
 • budową gazociągów i ropociągów
 • budową lub modernizacją sieci kolejowych
 • budową zbiorników wodnych
 • budową lub modernizacją sieci ciepłowniczych, wodnych, kanalizacyjnych, światłowodowych i energetycznych
 • realizacją projektów deweloperskich
 • rewitalizacją miast, założeń pałacowo-parkowych, obiektów sakralnych i zespołów klasztornych
 • budową supermarketów, hal magazynowych i stacji paliw
 • budową farm wiatrowych
 • regulacją brzegów rzek i potoków
 • wszelkie inne inwestycje ziemne objęte uwarunkowaniami Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków (Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków)