Ryszard i Tomasz Kołomańscy

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

a

Dorzecze Tambo
departament Arequipa, Peru

Prace badawcze interdyscyplinarnego polsko-peruwiańskiego Projektu Tambo koncentrowały się na obszarze dorzecza Tambo w południowym Peru. Projekt Tambo był finansowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Zadanie prowadzone było przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stronę peruwiańską reprezentowało Ministerstwo Kultury Republiki Peru, Uniwersytet Santa María w Arequipie oraz regionalne służby konserwatorskie. W ramach prac wykonano m.in. kompleksowe badania powierzchniowe w dolinie Tambo, od rozległej delty tej rzeki w prowincji Islay, aż do jej źródeł na jeziorze Jacumarini na wysokości ponad 4 tys. m n.p.m., na granicy departamentów Moquegua i Puno.

dr Tomasz Kołomański