Ryszard i Tomasz Kołomańscy

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

a

Dolina rzeki Urubamba
Departament Cusco, Peru

Prospekcja terenowa w dolinie rzeki Urubamba, Departament Cusco, Peru