Ryszard i Tomasz Kołomańscy

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

a

Departamenty Puno, Ayacucho
San Martín, Cajamarca, Peru

Prospekcja terenowa na terenie górskich departamentów Peru: Puno, Ayacucho, San Martín, Cajamarca