Ryszard i Tomasz Kołomańscy

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

a

AMERYKA POŁUDNIOWA

Doświadczenie zdobyte w Polsce wykorzystujemy w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Ameryki Południowej
Dr Tomasz Kołomański współpracuje z międzynarodowymi ekspedycjami badawczymi prowadzącymi prace wykopaliskowe na terenie Peru, Chile, Boliwii i Ekwadoru.

Nasza książka

Publikacja ta stanowi niezwykle ważny wkład polskiej nauki w poznanie i zrozumienie kultury chiribaya – jednej z najbardziej interesujących, a jednocześnie najmniej poznanych kultur archeologicznych prekolumbijskiego Peru.

Autor, opierając się na własnych badaniach na rozległym cmentarzysku El Pino w południowym Peru, opisuje do tej pory nieznane ugrupowania chiribaya zamieszkujące pomiędzy VI a XV wiekiem naszej ery dolinę rzeki Tambo. Prace wykopaliskowe zaowocowały odkryciem kilkudziesięciu grobów zawierających zmumifikowane szczątki ludzkie oraz niezwykle bogate i doskonale zachowane wyposażenie grobowe.

Nasze przełomowe badania odbiły się szerokim echem zarówno w Peru, jak i w Polsce. Fachowy periodyk „Archeologia Żywa” uznał je za jedno z dwóch najważniejszych osiągnięć polskiej archeologii w roku 2010.