Ryszard i Tomasz Kołomańscy

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

a

Profesjonalne nadzory i badania archeologiczne

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Ryszard i Tomasz Kołomańscy powstała w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm archeologicznych w Polsce. Doświadczenie zdobyte przez 30 lat nauczyło nas łączyć dbałość o dziedzictwo archeologiczne ze specyfiką procesu inwestycyjnego. Zapewniamy nadzory archeologiczne, prowadzimy ratownicze badania archeologiczne, pomagamy w uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenia badań archeologicznych. Nasi archeolodzy poradzą sobie z każdym wyzwaniem!

W okresie swej działalności obsługiwaliśmy na terenie całej Polski ponad 800 różnego rodzaju inwestycji ziemnych

Posiadamy bardzo doświadczony zespół badawczy i gwarantujemy wysoką jakość prowadzonych przez nas prac.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę archeologiczną w trakcie prowadzenia wszelkich inwestycji objętych uwarunkowaniami Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Dlaczego warto nam zaufać?

Obsługiwane inwestycje

Zleceniodawcy sektor publiczny

Zleceniodawcy sektor prywatny

Zleceniodawcy indywidualni

Nadzorowane kilometry

U

Przebadane hektary

Odkryte szkielety

Przebadane obszary AZP